กำลังเปิดรับสมัคร ภาค 1/2566

ตั้งแต่วันนี้ - 17 กันยายน 2566

โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เพื่อความเป็นเลิศ
หลักสูตร M.B.A. กลุ่มวิชาการจัดการ
เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เวลา 08.00 - 20.15 น.
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
โทร 02 310 8229

"บูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
  ผลิตมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ"
สมัครออนไลน์

เพื่อการศึกษาที่ดีที่สุด

รูปแบบการสอน
ที่มีเอกลักษณ์

เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา
งานวิจัยและกูรูทางธุรกิจ

ขับเคลื่อน
พร้อมรับรู้

เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเอง
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและการศึกษา

เพื่อความเป็นเลิศ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณค่า
สร้างบุคลากรคุณภาพ
สู่สังคมเป็นที่ต้องการของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ขั้นตอนการสมัคร

1 สมัครเรียน

ออนไลน์ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือสมัครด้วยตนเองที่

สำนักงานโครงการฯ
ชั้น 3 อาคารศรีพิจิตร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
โทร 02 310 8229 ,083-627-2439
(จ.-ศ. เวลา 09.00 - 16.30 น.)

สมัครออนไลน์

2 ชำระเงินค่าสมัคร

- สมัครด้วยตนเองชำระ เงินสด 800 บาท

- สมัครออนไลน์ ชำระตามระบบผ่านธนาคารทหารไทย จำนวนเงิน 800 บาท

- สมัครออนไลน์
โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี โครงการ MBA. เพื่อความเป็นเลิศ โดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(156-1-07328-7)
จำนวนเงิน 800 บาท

แนบหลักฐานโอนเงิน

3 หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว)
 • สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

กำหนดการ

ขั้นตอน กำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
 • ที่เว็ปไซต์ www.excmba.ru.ac.th หรือ สำนักงานโครงการฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 และ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ที่เว็บไซต์ www.excmba.ru.ac.th และสำนักงานโครงการฯ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 
ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน
 • ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
เปิดเรียน ภาค 1/2566 วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • 159,000 บาท สำหรับไม่ศึกษาดูงาน
 • 219,000 บาท สำหรับศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ครอบคลุมรายการต่อไปนี้

 • ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน
 • ตำราหรือเอกสารประกอบคำบรรยายภาษาไทย/อังกฤษ
 • ชุดสูท 1 ชุด
 • เสื้อโปโล 1 ตัว
 • ปฐมนิเทศ
 • กิจกรรมไหว้ครู และสานสัมพันธ์
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการสัมนาทางวิชาการ
 • ปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประจำงวด จำนวนเงิน
ไม่ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
งวดที่ 1
26,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 2
24,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 3
24,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 4
20,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 5
20,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 6
20,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 7
20,000 บาท
29,000 บาท
งวดที่ 8
5,000 บาท
16,000 บาท
รวม
159,000 บาท
219,000 บาท
Stat-Counter